Like!  0 
Sea Freight

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการส่งของไปต่างประเทศ จำนวนมากและต้องการ ราคาถูก พร้อมบริการชิปปิ้ง ครบวงจร บริการส่งของทางเรือ ส่งถึงท่าเรือผู้รับปลายทาง (Door to Port service) บริการเคลียร์สินค้าขาเข้า ทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และ แบบแชร์พื้นที่ (LCL)
บริการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

การส่งออกทางทะเลแบ่งออกเป็น 2 บริการ ได้แก่

 1. Full Container Load (FCL) การส่งสินค้าโดยการเหมาตู้คอนเทนเนอร์
 2. Less than Container Load (LCL) การส่งสินค้าโดยการแชร์พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์
 • บริการเคลียร์สินค้าขาเข้า รับเคลียร์สินค้าจากท่าเรือ ทั้ง Full Container Load (FCL) และ Less than Container Load (LCL) พร้อมบริการรถส่งของถึงที่อยู่ผู้รับ
 • บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ ใบขนสินค้าสุทธินำกลับ , เดินพิธีการส่งออก , ใบขนสินค้า ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และเอกสารในการส่งออกอื่นๆ
 • บริการส่งสินค้าแช่แข็ง คุมอุณหภูมิ
 • บริการรถเทรลเลอร์ รถหัวลากรับส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งขาเข้า และ ขาออก
 • รับทำชิปปิ้งเดินเกสารใบขน 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
ขั้นตอนการเตรียมเอกสารก่อนการส่งออก

 • เอกสารยื่นจดทะเบียนผู้ส่งออก หรือ ยื่นใช้ตัวแทนนายหน้าเป็นผู้ส่งออก (Paperless)

นามบุคคล

 1. ทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประชาชน หรือ Passport
 3. Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือน

นิติบุคคล

 1. บัตรประชาชนกรรมการ
 2. Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. ภพ.20
 4. บอจ 2, 3 (ตรายาง)
 5. หนังสือรับรองบริษัท

***การจดทะเบียน Paperless จดครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอดชีพ ถ้าลูกค้าเคย
จดทะเบียนหรือมีการนำเข้าส่งออกอยู่เป็นประจำไม่จำเป็นต้องจดอีกครั้ง ***

- INVOICE & PACKING LIST
- SHIPPING MARK 

สูตรการคิดปริมาตรทางเรือ (CBM)ตัวอย่างเช่น ขนาดกล่อง กว้าง 100 ซม. * ยาว 100 ซม. * สูง 100 ซม. = 1,000,000 หารด้วย 1,000,000 เท่ากับ 1 CBM

Like!  0 
Bookmark and Share

 AIM SHIPPING COMPANY
 TEL : 02-454-2214
 HOTLINE : 090-095-0915
 EMAIL : SERVICE@AIMSHIPPING.COM