Like!  0 
บริการบรรจุภัณฑ์

บริการบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ไม่สะดวกแพ็คสินค้า เรามีบริการบรรจุภัณฑ์สินค้าโดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าตามความเหมาะสมแบ่งได้ 2 อย่าง ได้แก่

  1. การบรรจุกล่องกระดาษ  เหมาะสำหรับสินค้าที่แตกหักเสียหายได้ยาก
  2. การตีลังไม้ เหมาะสำหรับสินค้าที่เสี่ยงต่อการเสียหายในการขนส่ง


ขั้นตอนการรับสินค้า

    1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 454 2214 หรือ 090 095 0915 เพื่อแจ้งรับงานพร้อมตรวจสอบ
  ค่าใช้จ่าย
    2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเข้ารับสินค้า
    3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งยอดค่าใช้บริการ ลูกค้าชำระค่าบริการโดยเงินเข้าบัญชี

บริษัท เอไอเอ็ม ชิปปิ้ง จำกัด

ธนาคารกรุงเทพบัญชีออมทรัพย์120 - 5 – 48933 – 7สาขาบางแค
ธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์969 - 2 - 12515 - 8สาขาเทสโก้โลตัส บางแค
ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์197 – 2 – 22528 – 7สาขาเทสโก้โลตัส บางแค

FAX หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02 – 804 – 5779 หรือ service@aimshipping.com"
   4. เจ้าหน้าที่ส่งหมายเลข TRACKING เข้าอีเมลลูกค้า

ที่อยู่ในการหัก ณ ที่จ่าย 3% (ค่าบริการ)

บริษัท เอไอเอ็ม ชิปปิ้ง จำกัด
ที่อยู่ 63 ซอยเพชรเกษม 62/1 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-56121-82-5

 

Like!  0 
Bookmark and Share

 AIM SHIPPING COMPANY
 TEL : 02-454-2214
 HOTLINE : 090-095-0915
 EMAIL : SERVICE@AIMSHIPPING.COM