Like!  0 
Air Cargo

บริการขนส่งสินค้าผ่านสายการบิน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งสินค้าจำนวนมาก ส่งด่วน และรวดเร็ว แต่ต้องการ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย พร้อมรับทำชิปปิ้ง ครบวงจร บริการ AIR CARGO บริการรับสินค้าจากที่อยู่ผู้รับต้นทางไปส่งถึงสนามบินผู้รับปลายทาง

 • บริการแพคสินค้าและรับสินค้า
 • บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ ใบขนสินค้าสุทธินำกลับ , เดินพิธีการส่งออก , ใบขนสินค้า ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และเอกสารในการส่งออกอื่นๆ
 • บริการเคลียร์สินค้าขาเข้า จากสนามบิน พร้อมจัดส่งถึงหน้าประตูบ้า่น
 • บริการส่งอาหาร อาหารแช่แข็ง ของสด และ สินค้าแช่แข็ง อื่นๆ  

เงื่อนไขการใช้บริการ
ขั้นตอนการเตรียมเอกสารทำชิปปิ้งก่อนการส่งออก

 1. เอกสารยื่นจดทะเบียนผู้ส่งออก หรือ ยื่นใช้ตัวแทนนายหน้าเป็นผู้ส่งออก (Paperless)

นามบุคคล

 1. ทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประชาชน หรือ Passport
 3. Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือน

นิติบุคคล

 1. บัตรประชาชนกรรมการ
 2. Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. ภพ.20
 4. บอจ 2, 3 (ตรายาง)
 5. หนังสือรับรองบริษัท

***การจดทะเบียน Paperless จดครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอดชีพ ถ้าลูกค้าเคยจดทะเบียนหรือมีการนำเข้าส่งออกอยู่เป็นประจำไม่จำเป็นต้องจดอีกครั้ง ***

เอกสารที่ต้องเตรีมก่อนส่งออก

- INVOICE & PACKING LIST
- SHIPPING MARK

สูตรการคิดปริมาตรทางเรือ (CBM)ตัวอย่างเช่น ขนาดกล่อง กว้าง 70 ซม. * ยาว 50 ซม. * สูง 32 ซม. = 112,000 หารด้วย 6,000 เท่ากับ 18.66 KG.
จะคิดราคาที่ 19 KG. น้ำหนักจริงของพัสดุ 30 KG. เมื่อเปรียบเทียบจะใช้น้ำหนักจริงของพัสดุที่ 30 KG. ในการคิดราคา