Like!  0 
Parcel Express

บริการขนส่งของไปต่างประเทศ Door to Door Service รับส่งพัสดุจากมือผู้ส่ง บริการส่งถึงมือผู้รับทั่วทุกมุมโลก ระยะเวลาการส่ง 3-7 วันทำการ การรันตีความน่าเชื่อถือ ผ่านเครือข่าย DHL FEDEX และ TNT


- บริการแท็กกิ้ง (TRACKING) ผ่าน COURIER DHL FEDEX และ TNT สามารถเช็คสถานะพัสดุออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ ใบขนสินค้าสุทธินำกลับ , เดินพิธีการส่งออก , ใบขนสินค้า , ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และ เอกสารในการส่งออกอื่นๆ

บริการแบ่งออกเป็น 2 แบบ

 1. Express parcel ระยะเวลาการส่งพัสดุ 1-5 วันทำการ ไม่รวมระยะเวลาในการเดินพิธี การศุลกากร
 2. Economy parcel ระยะเวลาการส่งพัสดุ 5-10 วันทำการ ไม่รวมระยะเวลาในการเดินพิธีการศุลกากร

 เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาขายไม่รวมภาษีนำเข้าที่ปลายทาง ในกรณีที่เกิดการสุ่มตรวจจากกรมศุลกากรปลายทาง แล้วเกิดค่าภาษีนำเข้าที่ปลายทาง ผู้รับจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. การรับประกันสินค้า บริษัทมีประกันภัยสินค้าให้ 3,000 บาท/รอบ ถ้าในกรณีที่สินค้าของลูกค้ามีมูลค่าสูง หรือเกิน 3,000 บาท ขึ้นไป สามารถซื้อประกันเพิ่ม
  ได้ที่ 2.5% จากราคาสินค้าขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท วงเงินประกัน 20,000 บาท
 3. ระยะเวลาการส่ง ขึ้นอยู่กับรหัสไปรณีย์ที่ปลายทาง ในกรณีที่พื้นที่ที่อยู่ผู้รับปลายทางอยู่นอกพื้นที่เขตให้บริการ (Remote Area) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (สามารถเช็คได้ที่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งออกทุกครั้ง)
 4. ถ้าพัสดุมีด้านใดด้านหนึ่งยาวเกิน 120 เซนติเมตรขึ้นไป (Over Size) จะหรือน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัม / กล่อง (Over Weight) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 5. ราคาขายรวม VAT และ FUEL SURCHARGE แล้ว
 6. ราคาขายนี้สำหรับการรับของในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
 7. การคำนวณอัตราค่าขนส่ง จะคำนวณจากน้ำหนักและปริมาตรของพัสดุและน้ำหนักจริงของพัสดุมาเปรียบเทียบกัน โดยยึดน้ำหนัก ที่มากกว่าระหว่างปริมาตรของพัสดุกับน้ำหนักของพัสดุ  

  สูตรการคำนวณปริมาตรพัสดุ                
         ตัวอย่างเช่น ขนาดกล่อง กว้าง 70 ซม. * ยาว 50 ซม. * สูง 32 ซม.
= 112,000 หารด้วย 5,000 เท่ากับ 22.40 KG.
          จะคิดราคาที่ 22.50 KG. น้ำหนักจริงของพัสดุ 30 KG. เมื่อเปรียบเทียบ
จะใช้น้ำหนักจริงของพัสดุที่ 30 KG. ในการคิดราคา

Like!  0 
Bookmark and Share

 AIM SHIPPING COMPANY
 TEL : 02-454-2214
 HOTLINE : 090-095-0915
 EMAIL : SERVICE@AIMSHIPPING.COM