Like!  0 
Domestic

-   บริการขนส่งสินค้า จากกรุงเทพมหานคร ส่งปลายทางทุกจังหวัดในประเทศไทย
-   บริการกระจายสินค้า ภายในกรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด
-   บริการขนย้ายสินค้า เช่น ขนย้ายของใช้ภายในบ้าน ย้ายหอ จัดบูธ เป็นต้น
-   บริการรถกระบะ รถบรรทุกหกล้อ รถเทรลเลอร์ รถบรรทุกสิบล้อเดี่ยว สิบล้อพ่วง

-   บริการรถกระบะตู้เย็น รถหกล้อตู้เย็น รถสิบล้อตู้เย็น พร้อมให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

-   บริการรถรับ ส่งสินค้าท่าเรือคลองเตย

-   บริการรถรับ ส่งสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไขการใช้บริการ

ระยะเวลาในการส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับที่อยู่ผู้รับปลายทาง สามารถเช็คได้จากรหัสไปรณีย์ก่อนส่งออกทุกครั้ง
   (การส่งสินค้าอาจมีการล่าช้าในกรณีที่เกิด เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ เป็นต้น)
การรับประกันสินค้า บริษัทมีประกันภัยสินค้าให้ 5,000 บาท/รอบ

การคำนวณอัตราค่าขนส่ง จะคำนวณจากน้ำหนักและปริมาตรของพัสดุและน้ำหนักจริงของพัสดุมาเปรียบเทียบกัน โดยยึดน้ำหนักที่มากกว่าระหว่างปริมาตรของพัสดุกับน้ำหนักของพัสดุ

 

สูตรการคำนวณปริมาตรพัสดุตัวอย่าง เช่น ขนาดกล่อง กว้าง 70 ซม. * ยาว 50 ซม. * สูง 32 ซม. = 112,000 หารด้วย 5,000 เท่ากับ 22.40 KG. จะคิดราคาที่ 22.50 KG. น้ำหนักจริงของพัสดุ 30 KG. เมื่อเปรียบเทียบจะใช้น้ำหนักจริงของพัสดุที่ 30 KG. ในการคิดราคา

Like!  0 
Bookmark and Share

 AIM SHIPPING COMPANY
 TEL : 02-454-2214
 HOTLINE : 090-095-0915
 EMAIL : SERVICE@AIMSHIPPING.COM